GÖRSEL SANATLAR

Bilge Çocuk öğrencilerimizle Görsel Sanatlar dersinde Reprodüksiyon çalışmaları ile Picasso'nun bir çalışması yapıldı